Over

IMG_9487-2 (1)Inter-esse in Riëtte Tempelman?

‘Aarzelend en bescheiden, kundig en sterk
Degelijk, consciëntieus en voortvarend
Altijd een oog en altijd een oor
Voor wie dat nodig heeft, veelal de vraag zelfs voor

Pedagogisch doordacht, analytisch heel sterk
Relativerend en vasthoudend als het gaat om de belangen van het kind
De juf die elk kind wil hebben
De juf bij wie je geborgenheid vindt’

Ik ben een ervaren leerkracht met passie voor de middenbouw van het Primair Onderwijs, pedagogisch en didactisch sterk met oog voor het kind en collega’s. In mijn onderwijs ben ik altijd op zoek naar verbinding door er werkelijk te zijn voor de ander.

De afgelopen 20 jaar werkte ik op drie verschillende basisscholen met elk hun eigen uitdagingen en cultuur. Daarnaast heb ik in 2018 de opleiding Master Pedagogiek afgerond. Een prachtopleiding die de liefde voor de pedagogische kant van onderwijs opnieuw heeft aangewakkerd. Het uitstroomprofiel Management & beleid heb ik als extra profiel afgerond met de vakken  leidinggeven aan beleidsprocessen en veranderkunde. Deze basis stelt me in staat staat om, vanuit complexiteitsperspectief, het handelen te analyseren in de alledaagse sociale werkelijkheid de samenwerking van binnenuit te verbeteren.

Op dit moment werk ik als docent Teamcoaching en kwaliteitszorgmedewerker bij de Masteropleiding Pedagogiek van Inholland. Daarnaast volg ik de opleiding Supervisiekunde bij de Inholland-academy en begeleid ik studenten van de bacheloropleiding Pedagogiek. Ook werk ik op invalbasis in het Primair Onderwijs.

Inter-esse is ontstaan vanuit de overtuiging dat een professional in het (basis)onderwijs er in eerste instantie moet kunnen zijn voor de leerling, ouders en collega’s. Ik wil professionals en teams ondersteunen een stevigere balans te vinden tussen de eigen professionaliteit en de eisen vanuit de werkomgeving.

Ik werk veelal op zzp-basis om mijn eigen flexibiliteit te waarborgen en mijn eigen inter-esse te kunnen volgen. Voor meer informatie: https://www.linkedin.com/in/riettetempelman/