Advies

Inter-esse in ondersteuning bij het ontwikkelen van een sterk en gedragen onderwijsuitvoering?

Heb je hulp nodig bij het verder ontwikkelen van het onderwijsbeleid en -uitvoering op je school in het Primair Onderwijs? Wil je kwaliteit toevoegen door procesmatig te werk te gaan? Samen met je team aan de slag om dit voor elkaar te krijgen?

Vanuit Inter-esse kan ik je ondersteunen om vanuit het systeemdenken de complexiteit in je organisatie te onderzoeken. Samen onderzoeken vanuit systeemdenken is een krachtige werkwijze om het lerend vermogen binnen een organisatie aan te wakkeren en de samenwerking te verbeteren. We onderzoeken ongewenste resultaten binnen de organisatie, die ondanks vele inspanningen, blijven voortbestaan. We brengen oorzaken en gevolgen in kaart en gaan op zoek naar drijvende krachten die de complexiteit in stand houden. Het doorzien van deze patronen, een waarderende handelswijze en gezamenlijk op onderzoek gaan naar kansen en mogelijkheden biedt verbetering in de samenwerking binnen je school, waardoor een stevige basis voor de toekomst ontwikkeld wordt.

Ik beoog in samenwerking met de opdrachtgever het traject ervaringsgericht vorm te geven met behulp van de interactie in het hier-en-nu en verschillende methoden, technieken en modellen.

Inter-esse in deze werkwijze? Neem contact op!